Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của người tiêu dùng và khách hàng. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi về thông tin khách hàng:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

 • Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website của chúng tôi, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp với chúng tôi các thông tin cá nhân (Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo, và không giải quyết khiếu nại về việc thông tin quý khách hàng cung cấp không chính xác.

 • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến trang website của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào website, bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà trình duyệt truy xuất đến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin và đối tượng tiếp cận thông tin:

2.1       Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích sau: 

 • Xử lý đơn hàng: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có).

 • Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

 • Gửi thông tin về bảo hành sản phẩm.

 • Giải quyết khiếu nại của khách hàng.

 • Thông tin trao thưởng (của chúng tôi hoặc của hãng) nếu có.

 • Các khảo sát để chăm sóc khách hàng tốt hơn.

 • Xác nhận các thông tin về kỹ thuật & bảo mật thông tin khách hàng.

 • Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật.

2.2       Các đối tượng được tiếp cận thông tin bao gồm:

 • Người dùng website: Người dùng được tiếp cận với toàn bộ thông tin đã cung cấp.

 • Công ty TNHH Coral Vine: Công ty TNHH Coral Vine và các nhân sự thuộc quản lý của Công ty được tiếp cận toàn bộ thông tin Người dùng đã cung cấp nhằm phục vụ các mục đích tại mục 2.1 nêu trên.

 • Cơ quan Nhà nước: Việc cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước dựa trên cơ sở văn bản pháp lý, yêu cầu bằng văn bản từ Cơ quan có thẩm quyền.​​

3. Thời gian và địa điểm lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ tiếp cận của Khách hàng. Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống quản lý, cơ sở lưu trữ dữ liệu của chúng tôi hoặc chúng tôi thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng 

​4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY TNHH CORAL VINE 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 33 Bạch Đằng Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số điện thoại: 0903.244.958

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận, chỉnh sửa hoặc huỷ bỏ dữ liệu cá nhân:

Hiện website chưa triển khai trang quản lý thông tin cá nhân của thành viên, vì thế việc tiếp cận, chỉnh sửa và huỷ bỏ dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của khách hàng bằng cách hình thức sau:

 • Gọi điện thoại đến hotline công ty 0903.244.958. Bằng nghiệp vụ chuyên môn xác định thông tin cá nhân, nhân viên tổng đài sẽ hỗ trợ thực hiện thay người dùng.

 • Email trực tiếp đến chúng tôi qua info@coralvine.vn, quản trị viên website sẽ kiểm tra thông tin và liên lạc lại với người dùng để xác nhận thông tin 1 lần nữa trước khi thực hiện. 

 • Khi tiếp nhận thông tin huỷ bỏ dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện ngăn chặn phân quyền truy cập thông tin khách hàng từ các nhân viên và đối tác của công ty. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử của khách hàng vẫn được lưu trữ trên hệ thống để phục vụ các báo cáo tài chính, lưu trữ hoá đơn và yêu cầu truy cập khi cần của cơ quan nhà nước. 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:​

 • Khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên website được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Thông tin của bạn được sử dụng để giúp cung cấp cho các dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các công ty đại diện hoặc đối tác của mình. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách này.

 • Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin  do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, website sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh nếu thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, bị mất hoặc bị thiệt hại do sự cố hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

 • Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại hệ thống của website. 

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại:

Các bên tham gia sử dụng website tuân thủ các quy định của website, trong trường hợp xảy ra khiếu nại về việc sử dụng thông tin sai mục đích, cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại được tiến hành như sau:

 • Bước 1:  Người dùng phản ánh, khiếu nại thông qua kênh liên lạc của Công ty TNHH Coral Vine theo các phương thức:

  • Liên hệ tại địa chỉ: 33 Bạch Đằng Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Liên hệ qua số điện thoại: 0903.244.958
 • Bước 2: Công ty TNHH Coral Vine tiến hành xác minh phản ánh/khiếu nại và trả lời cho Người dùng theo cách thức liên lạc và Người phản ánh/khiếu nại yêu cầu.

Chúng tôi yêu cầu các cá nhân khi đăng ký thành viên hoặc mua hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Bằng cách truy cập website và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đọc Chính sách bảo mật thông tin, hiểu và đồng ý với các quy định liên quan về thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật thông tin có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó bạn vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.